Henan EME Technology Co.,Ltd
  • CONTACT US
  • Tel: +86-371-89916525
    +86-371-89916809
    Fax: +86-371-86001091
    Email:info@gpcchem.com
    Add:24th Floor, Xiyue Center, Zhenghong Cyberport, No.33 Jinsuo Road, Zhengzhou 450000, China

Home > Contact Us


HENAN EME TECHNOLOGY CO.,LTD.
Tel: +86-371-89916525/89916809
Fax: +86-371-86001091
Email: info@gpcchem.com
Add: 24th Floor, xiyue center, zhenghong cyberport ,NO.33 jinsuo road,zhengzhou 450000 ,China